İçeriğe geçAramaya geç

BİREYİN ROLÜ

Bilişsel empati, karşıdaki insanın ne hissettiğini rasyonel düzlemde anlama yeteneğidir. Bir insana baktığında üzgün olduğunu görüyorsak bu bilişsel empatimizin geliştiğini gösterir.

Duygusal empatiyse, karşıdaki insanın hissettiği şeyi hissetmektir. Üzgün birini gördüğünde üzülmemiz, duygusal empatimizin geliştiği anlamına gelir.

Zorbalık yapan çocuklarda bilişsel empati yüksek, duygusal empatiyse düşüktür.

Çocukların duygusal empati seviyesi doğuştan gelen bir şey değildir, evde ve okulda geliştirilmelidir.

AİLENİN ROLÜ

ZORBALIK YAPAN ÇOCUKLARIN AİLELERİ

Çocukların ebeveynle konuşamadığını hissetmesi

Aileden duyulan ırkçı/cinsiyetçi/şiddet içerikli söylemler

Saldırgan davranışların hoşgörüyle karşılanması

Kardeşler arasında ve aile içinde zorbalık

Fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveynler

Kötü rol modelleri

ZORBALIĞA UĞRAYAN ÇOCUKLARIN AİLELERİ

Çocukların ebeveynle konuşamadığını hissetmesi

Aşırı koruyucu ebeveynler

İlgisiz ebeveynler

Çocuğa olduğu yaştan daha küçükmüş gibi davranan ebeveynler

Kardeşlerinden zorbalık görme

Aile tarafından kabul görmediğini hissetme

OKUL ATMOSFERİNİN ROLÜ

Zorbalığın sıklıkla meydana geldiği yerlerin (koridor, bahçe, sınıf içi, oyun alanları) yeterli denetim altında olmaması.

Okul ve sınıf mevcudunun kalabalık olması.

Öğretmenlerin öğrencilere yönelik uygun olmayan disiplin yöntemleri kullanması, uygunsuz sözler söylemeleri ve şakalar yapmaları, zorbalığa rol model olmaları

Okulda akran zorbalığına karşı bir politika olmaması

Öğretmenlerin ve yöneticilerin zorbalık eylemlerini fark etmemesi, ciddiye almaması veya görmezden gelmesi


akran zorbalığıyla ilgili ilişkileri gösteren bir grafik

YAŞ ARALIGINA GÖRE ZORBALIK

Tabloda görüldüğü gibi, zorbalık 1-3 yaş aralığından 10-12 yaş aralığına doğru azalmakta, ancak ergenliğe girişle birlikte 13-16 yaş aralığında zirve yapmaktadır (OECD, 2017).


akran zorbalığıyla ilgili ilişkileri gösteren bir grafik

CİNSİYETE GÖRE ZORBALIK

Tabloda görüldüğü gibi, erkek çocuklar kız çocuklarına kıyasla iki kategori hariç her kategoride daha fazla zorbalık görmektedir (OECD, 2017).akran zorbalığıyla ilgili ilişkileri gösteren bir grafik

ZORBALIK, ETNİK ÇEŞİTLİLİK VE YAŞakran zorbalığıyla ilgili ilişkileri gösteren bir grafik

EBEVEYN DESTEĞİ VE ZORBALIK

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, ebeveynler çocuklarının okulda yaşadığı problemlere destek sağlamadığında, zorbalık bazı durumlarda iki kat kadar artış göstermektedir (OECD, 2017).