İçeriğe geçAramaya geç

#ZorbalığıKafandanAt

Akran zorbalığı, okul çağındaki en çok karşılaştığı şiddet biçimidir. Yapılan araştırmalara göre gençlerin yaklaşık 2 gençten biri akran zorbalığına uğramaktadır. Head&Shoulders’ın yaptığı bir araştırmaya göre, kepek sahibi olmak akran zorbalığı riskini iki kat artırmaktadır. Head&Shoulders bu sebeple akran zorbalığına son verme misyonuyla çıktığı bu yolda, gücünü Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birleştirerek yüzbinlerce gence ulaşmayı hedefliyor.

Akran zorbalığına karşı sen de bize katıl, omuzlarındaki yükü birlikte kaldıralım!

çapraz kolları ve kararlı gözleri olan bir erkek ve bir kadının yer aldığı pankart
ZORBALIĞI KAFANDAN AT

OMUZLARINDAKİ YÜKÜ
BİRLİKTE KALDIRALIM!


SEN DE İNTERNET SİTEMİZE GİR,
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ARAMIZA KATIL.
#ZORBALIĞI KAFANDAN AT

NEDEN ÖNEMSEMELİYİZ

  • Zorbalık, bir birey veya grubun kendisini savunamayacak durumdaki bireylere yönelik tekrarlanan, kasıtlı ve saldırgan davranışları olarak adlandırılır.

  • Akran zorbalığı mağdurlarda depresyon, kaygı, çaresizlik duygusu, uyku bozuklukları gibi birçok probleme yol açarken, korku, suçluluk duygusu, güvende hissedememe ve okulu sevmeme gibi sonuçlara da yol açarak tüm öğrencilerin eğitim hayatını ve okul iklimini olumsuz etkiler.

  • Öğrencilerin “Kimden şiddet gördünüz?” sorusuna verdikleri cevapların başında “arkadaşlar” gelmektedir.

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI NE YAPMALIYIM ?

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ kampanyasının logosu
head & shoulders logos