İçeriğe geçAramaya geç

#ZorbalığıKafandanAt

Akran zorbalığı, okul çağındaki en çok karşılaştığı şiddet biçimidir. Yapılan araştırmalara göre gençlerin yaklaşık 2 gençten biri akran zorbalığına uğramaktadır. Head&Shoulders’ın yaptığı bir araştırmaya göre, kepek sahibi olmak akran zorbalığı riskini iki kat artırmaktadır. Head&Shoulders bu sebeple akran zorbalığına son verme misyonuyla çıktığı bu yolda, gücünü Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birleştirerek yüzbinlerce gence ulaşmayı hedefliyor.

Akran zorbalığına karşı sen de bize katıl, omuzlarındaki yükü birlikte kaldıralım!

çapraz kolları ve kararlı gözleri olan bir erkek ve bir kadının yer aldığı pankart
ZORBALIĞI KAFANDAN AT

OMUZLARINDAKİ YÜKÜ
BİRLİKTE KALDIRALIM!


SEN DE İNTERNET SİTEMİZE GİR,
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ARAMIZA KATIL.
#ZORBALIĞI KAFANDAN AT

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?

Bir birey veya grubun kendisini savunamayacak durumdaki bireylere yönelik olarak tekrarlayıcı biçimde gerçekleştirdiği saldırganlık içeren tüm davranışlar zorbalık olarak adlandırılır. Akran zorbalığı, yaşıtlar arasında gerçekleşen zorbalık biçimidir.
(Akran Zorbalığı Nedir?)

ZORBALIK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Zorbalık tek bir biçimde gerçekleşmez. Farklı zorbalık biçimleri en geniş anlamıyla fiziksel, sözel, ilişkisel ve siber zorbalık olarak dörde ayrılır. Erkek çocuklarda en çok fiziksel zorbalığa rastlanırken, kız çocuklarda en çok ilişkisel zorbalık görülmektedir.
(Zorbalık Çeşitleri Nelerdir?)

AKRAN ZORBALIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Akran zorbalığının, dahil olan herkes için hayat boyu kendini hissettirebilecek ağır sonuçları vardır. Sadece mağduru ve ailesini etkilemez. Neredeyse iki çocuktan birinin zorbalığa uğradığı Türkiye, OECD ülkeleri arasında zorbalıkta birinci sıradadır.
(Akran Zorbalığı Neden Önemli?)

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI NE YAPMALIYIM ?

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ kampanyasının logosu
head & shoulders logos