İçeriğe geçAramaya geç

FİZİKSEL ZORBALIK

Fiziksel zorbalık, fiziksel kuvvetin ya da zorlamanın kullanıldığı zorbalık türüdür.

Dövmek, vurmak, saç çekmek, çelme takmak, mağdura ait bir eşyayı kırmak, mağduru bedenen bir şey yapmaya zorlamak, fiziksel tehditle mağdurun harçlığını çalmak vb., fiziksel zorbalık türünün çeşitli örnekleridir.

Fiziksel zorbalık, ebeveynlerin ve öğretmenlerin en kolay fark edebileceği zorbalık türüdür, çünkü genelde fiziksel izler bırakır. Mağdurun bedeninde çizikler ya da morluklar görülebilir.

SÖZEL ZORBALIK

Mağdurun aşağılandığı veya mağdurun belirli özellikleriyle dalga geçildiği zorbalık türüdür.

Mağdurun dış görünüşü, akademik performansı veya başka bir özelliği bir grup öğrenci arasında dalga konusu haline getirilir ve mağdur devamlı olarak aynı konuda kötü hissettirilir.

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu zorbalık türünü fark etmesi biraz daha zordur, çünkü fiziksel zorbalığın aksine sözel zorbalık, bedende görünebilen izler bırakmaz. Dahası, her zorbalık türü gibi sözel zorbalık da yetişkinlerin görebildiği yerlerde yapılmaz. Çocuğun bir yetişkine anlatması gerekir.

İLİŞKİSEL ZORBALIK

Mağdurun bilinçli olarak grup aktivitelerinden dışlandığı, diğer öğrencilerle ilişkilerinin bozulduğu zorbalık türüdür.

Dışlama, dedikodu çıkarma, iftira atma vb. eylemler ilişkisel zorbalık türünün örnekleridir. Bu tür zorbalıkta asıl amaç mağduru sosyal anlamda izole etmek ve yalnızlaştırmaktır.

İlişkisel zorbalık, ebeveyn ve öğretmenlerin fark etmesi en zor olan zorbalık türüdür. Zaman zaman bizzat mağdurla iletişime geçilmesi bile gerekmeyen ilişkisel zorbalığın bir şiddet biçimi olduğunun çoğu öğrenci farkında bile değildir. Üstelik bu tür zorbalığa maruz kalan öğrenci de deneyimlediği şeyin zorbalık olduğunu fark etmeyebilir.

SİBER ZORBALIK

İnternet ve sosyal medyanın araç olarak kullanıldığı, çevrimiçi ortamda gerçekleşen zorbalık biçimidir.

Sıklıkla istenmeyen mesaj atmak, mağdurun özel fotoğraflarını izinsiz olarak paylaşmak, mağduru sosyal medyada taciz etmek gibi davranışlar, siber zorbalığın örnekleri arasında yer alır.

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin, özellikle öğrencileri sosyal medyada takip etmiyorlarsa siber zorbalığı fark etmeleri oldukça zordur.